Xi'an Qingsong Technology Co., Ltd.
Add.: No.7 Biyuan 2nd Road, Hi-tech Development Zone, Xi'an City, Shanxi Province, China
ZIP: 710118
Tel.: +86-29-81779277/9281 (English)
Fax: +86-29-81779284